معرفی همکاران گروه
      

 

مهندس علی محمد مصلحی

رییس گروه توسعه سازمان و تحول اداری

                                        

تلفن 42428717

داخلی 214

 

 

 

 

سرکار خانم فهیمه گنجعلی

کارشناس آموزش و توانمند سازی مدیران و کارکنان

 

تلفن 42428717

داخلی 250

 

 

 

سرکار خانم مهرنوش دهانپور

کارشناس مهندسی مشاغل

 

تلفن 42428717

داخلی 236

 

 

 

سرکار خانم مریم نادی رضو  

کارشناس مهندسی مشاغل

 

تلفن 42428717

داخلی 226

 

 

 

 

 

مهندس بهزاد صالحیان فرد

کارشناس مهندسی مشاغل

 

تلفن 42428717

داخلی 236

 

 

 

سرکار خانم مینا یزدی

کارشناس مهندسی سازمان

 

تلفن 42428717

داخلی 250

 

آقای علی پاپی زاده
کارشناس آموزش مدیران و کارکنان

تلفن 42428717
داخلی 241

 

  سرکار خانم زهرا مهرآئین
کارشناس میز خدمت

تلفن  42428717
 داخلی 231

 

 

سرکار خانم فاطمه رستگار نسب
کارشناس میز خدمت

تلفن 42428717
داخلی 231

 

 

 

      

صفحه اصلی دانشگاه * نقشه سایت * ارتباط با ما
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول محفوظ می باشد
Copyright © 2017 dums.ac.ir... All Rights Reserved