دستورالعمل ها و آیین نامه ها

برای دانلود فایل روی آن کلیک نمایید.

   دانلود : تفويض_اختيار_رتبه_خبره_به_عالي.doc           حجم فایل 64 KB
   دانلود : دستورالعمل_تغییر_عنوان_قراردادی.pdf           حجم فایل 620 KB
   دانلود : جدول_رتبه_عالي_جديد.pdf           حجم فایل 351 KB
   دانلود : اصلاحات_آیین_نامه_مهندسی_مشاغل.pdf           حجم فایل 250 KB
   دانلود : دستورالعمل_مجوز_ادامه_تحصيل.pdf           حجم فایل 186 KB
   دانلود : آیین_نامه_مهندسی_و_ارزیابی_مشاغل.pdf           حجم فایل 4896 KB
   دانلود : آیین_نامه_تشکیلات_و_طبقه_بندی.pdf           حجم فایل 502 KB
   دانلود : نحوه_احتساب_دوره_آموزشی_بهورزی.doc           حجم فایل 58 KB
   دانلود : شرایط_احراز_نگهبان.pdf           حجم فایل 85 KB
   دانلود : بخشنامه_های_ایثارگران.pdf           حجم فایل 960 KB
   دانلود : آئین_نامه_هیات_و_غیر_هیات.pdf           حجم فایل 719 KB
   دانلود : اجرای_امتیاز_مقطع_بالاتر_رزمندگان.doc           حجم فایل 56 KB
   دانلود : قوانین_نظام_هماهنک_خدمات_کشوری_ایثارگران.pdf           حجم فایل 960 KB
   دانلود : ضوابط_اجرایی_مشاغل_عمومی.pdf           حجم فایل 2263 KB
   دانلود : ضوابط_اجرایی_ارتقاء_طبقه_و_رتبه_شغلي.pdf           حجم فایل 1237 KB
   دانلود : رشته_های_قابل_قبول_دانشگاه_علمی_کاربردی.pdf           حجم فایل 87 KB
   دانلود : تعجیل_در_سابقه_مشاغل_سطح_کاردانی.pdf           حجم فایل 99 KB
   دانلود : بخشنامه_سوابق_طرح_و_قراردادی.pdf           حجم فایل 110 KB
   دانلود : آیین_نامه_بهورزان.pdf           حجم فایل 837 KB
   دانلود : اعمال_مدارک_تحصیلی.pdf           حجم فایل 171 KB
   دانلود : راهنماي_تكميل_مستندات_تجربي.pdf           حجم فایل 655 KB

صفحه اصلی دانشگاه * نقشه سایت * ارتباط با ما
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول محفوظ می باشد
Copyright © 2017 dums.ac.ir... All Rights Reserved