فرآیندها

برای دانلود فایل بر روی آن کلیک نمایید.

   دانلود : فرایند_درخواست_مجوز_مدرس_خارج_از_سازمان.pdf           حجم فایل 124 KB
   دانلود : فرآیند_انجام_نیاز_سنجی_آموزش_ضمن_خدمت.pdf           حجم فایل 66 KB
   دانلود : فرآیند_درخواست_مجوز_دوره_خارج_ازفرم_ب.pdf           حجم فایل 51 KB
   دانلود : فرآیند_ثبت_دوره_ها_در_سامانه_آموزش.pdf           حجم فایل 66 KB
   دانلود : فرآیند_تایید_گواهینامه_آموزشی.pdf           حجم فایل 50 KB
   دانلود : شناسنامه_خدمت_نیازسنجی.docx           حجم فایل 231 KB
   دانلود : شناسنامه_خدمت_درخواست_مجوز_مدرس.docx           حجم فایل 238 KB
   دانلود : شناسنامه_خدمت_درخواست_مجوز_دوره_ها.docx           حجم فایل 183 KB
   دانلود : شناسنامه_خدمت_ثبت_دوره_ها.docx           حجم فایل 193 KB

صفحه اصلی دانشگاه * نقشه سایت * ارتباط با ما
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول محفوظ می باشد
Copyright © 2017 dums.ac.ir... All Rights Reserved