شرح وظایف

 

واحد آموزش و توانمندسازی کارکنان:

-برنامه ریزی های لازم جهت انجام نیازسنجی با در نظر گرفتن نیازها ، اولويتها و ضرورتهای موجود با هماهنگی معاونت ها و مديريت هاي مربوطه .

-نظارت بر اجرا و برگزاری صحیح دوره های آموزشی در كليه واحدهای تابعه.

-برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی

-ارزشیابی از دوره های آموزشی برگزار شده با استفاده از فرم ها و روش های علمی موجود -بررسی و تایید شناسنامه آموزشی کارکنان.

-صدور گواهینامه دوره های آموزشی به استناد مدارک و مستندات موجود و تایید آنها.

-نظارت مستمر بر نحوه اجرای آزمون دوره های آموزشی

-نظارت بر عملکرد کارشناسان و رابطين آموزش واحد هاي تابعه.

-هماهنگی با موسسات آموزشی خصوصي مورد تاييد مراجع ذيصلاح و عقد قرارداد با آنها جهت اجرای دوره های آموزشی.

-برنامه ریزی های لازم جهت اجرا و گسترش دوره های غیرحضوری و مجازي ، آنلاین .

-بررسی نتایج ارزشیابی  ، نظر سنجی پایان دوره  های آموزش  و تاثیر آنها بر عملکرد ، رفتار کارکنان و اطلاع به مسئولين جهت مرتفع شدن نقاط ضعف برای حصول نتیجه بهتر

-ارزیابی مدرسین و محتوا قبل از ارائه

 

 

صفحه اصلی دانشگاه * نقشه سایت * ارتباط با ما
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول محفوظ می باشد
Copyright © 2017 dums.ac.ir... All Rights Reserved