شرح وظایف
 
 
 
واحد تحول اداری:
 

- نظارت و کنترل بر مستندات برنامه های عملیاتی و اجرایی در سطح گروه توسعه سازمان و تحول اداری و بارگذاری در سامانه مربوطه

- تشکیل کمیته های تخصصی با عضویت افراد صاحب نظر

- پیگیری تشکیل جلسات واگذاری خدمات قابل واگذاری و واحدهای عملیاتی دانشگاه

- پیگیری بر ارائه مستندات در خصوص ارزیابی عملکرد عمومی دانشگاه

- پیگیری مستندات مربوط به اعتبارسنجی موسسه ای دانشگاه

 

صفحه اصلی دانشگاه * نقشه سایت * ارتباط با ما
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول محفوظ می باشد
Copyright © 2017 dums.ac.ir... All Rights Reserved